Om Beteendemedicin

Beteendemedicin definieras som det tvärvetenskapliga område som ägnas åt utveckling och integration av kunskap kring psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och sjukdom samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, etiologi, diagnos, behandling och rehabilitering. Beteendemedicin inkluderar forskning kring grundläggande psykobiologiska mekanismer, klinisk diagnostik och intervention såväl som prevention och hälsofrämjande åtgärder.SBF är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare och kliniker inom psykologi, medicin, sociologi, socialt arbete och vårdvetenskap. Vi bidrar till ökad kunskap för att bättre förstå de faktorer som påverkar människan samt hur vi kan förbättra och underlätta hälsofrämjande insatser.

svenskbeteendemedicin@gmail.com