ÅRSMÖTE Svenskbeteendemedicinsk förening 2018

Onsdagen den 25/4 i Stockholm mellan kl 17-18. Platsen för mötet är CPF, Norra stationsgatan 69.

Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)
SBF:s årsmöte hålls onsdagen den 25 april på Centrum för
psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69 i Stockholm.
kl 17.00-18.00
Årsmöteshandlingar finns att få av sekreteraren Nina Lind via
nina.lind@slu.se, även på www.svenskbeteendemedicin.se
Dagordning:
1. Välkomna, öppnande av mötet
2. Val av årsmötesordförande, sekreterare samt två justeringspersoner
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Årsberättelsen 2017
5. Årsredovisning: Ekonomisk redogörelse, bokslut samt resultat och balansräkning
6. Revisionsberättelse
7. Val av föreningens ordförande för år 2018
8. Val av övriga styrelseledamöter för år 2018
9. Val av revisorer 2018
10. Val av valberedning 2018
11. Årsmötets rekommendationer till styrelsen inför det kommande verksamhetsåret, inkl
budgetförslag och beslut om medlemsavgift för 2018
12. Övriga frågor
13. Årsmötets avslutande
Anne H Berman
Anne H Berman, Docent i klinisk psykologi, adj lektor, leg psykolog, leg psykoterapeut
Ordförande i Svensk Beteendemedicinsk Förening 2017

::::

 

 

 

Nyhetsbrev från ISBM

 

 

 

We are pleased to present you a new edition of the ISBM Newsletter (vol 16, issue 26) created by our Newsletter Editor Luke Wolfenden including:

 

-          a letter and update from our ISBM President Frank Penedo, from the Editor-in-Chief of IJBM Christina Lee, and from the INSPIRE Committee Chair Elizabeth Seng,

 

-          a lot of interesting news regarding ISBM activities, e.g. ISBM joining the Global Coalition for Circulatory Health,

 

-          a report on the new Academic Forum of Behavioral Health (AFBH) in China by Joseph Lau,

 

-          a report on the ISBM Lifetime Achievement awardee Prof. Bjørn Holstein,

 

-          and the ICBM 2016 final report by Kerry Sherman.