Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem i Svensk Beteendemedicinsk Förening? Det kan du bli genom att följa dessa två enkla steg:

 

 

 1. Meddela oss! 
  Skicka ett mail till anna.sjors@vgregion.se och ange ditt namn och adress samt e-postadress. 

 2. Betala medlemsavgiften!
  Medlemsavgiften är 200 kr/år. Medlemsavgiften för studenter är 50 kr/år under det första medlemsåret och 200 kr/år de efterföljande åren.
  Du kan betala genom att antingen  
  • betala in medlemsavgiften på plusgirokonto 44 98 87-9 och märka betalningen med ditt namn och e-postadress, eller
  • inkludera fakturaadress i mailet till anna.sjors@vgregion.se och invänta en faktura från oss.

 

Kontakta SBF:s kassör Anna Sjörs Dahlman anna.sjors@vgregion.se om du har frågor om medlemskap.
Vad får man som medlem i SBF?
 • Tillgång till det beteendemedicinska nätverket.
 • Information om SBFs aktiviteter.
 • Information om andra närliggande föreningars möten och seminarier.
 • Information om International Society of Behavioral Medicine (ISBM) aktiviteter och möten, särskilt om den internationella kongressen i beteendemedicin.
 • Reducerad deltagaravgift vid nationella möten
 • Kraftigt reducerad deltagaravgift på den internationella kongressen ICBM.
 • En prenumeration på International Journal of Behavioral Medicine i elektroniskt format (4 nr / år).

SBF är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare och kliniker inom psykologi, medicin, sociologi, socialt arbete och vårdvetenskap. Vi bidrar till ökad kunskap för att bättre förstå de faktorer som påverkar människan samt hur vi kan förbättra och underlätta hälsofrämjande insatser.

svenskbeteendemedicin@gmail.com