Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem i Svensk Beteendemedicinsk Förening? Det kan du bli genom att följa dessa två enkla steg:

 

 

  1. Meddela oss! 
    Skicka ett mail till anna.sjors@vgregion.se och ange ditt namn och adress samt e-postadress. 

  2. Betala medlemsavgiften!
    Medlemsavgiften är 200 kr/år. Medlemsavgiften för studenter är 50 kr/år under det första medlemsåret och 200 kr/år de efterföljande åren.
    Du kan betala genom att antingen  
    • betala in medlemsavgiften på plusgirokonto 44 98 87-9 och märka betalningen med ditt namn och e-postadress, eller
    • inkludera fakturaadress i mailet till anna.sjors@vgregion.se och invänta en faktura från oss.

 

Kontakta SBF:s kassör Anna Sjörs Dahlman anna.sjors@vgregion.se om du har frågor om medlemskap.
Vad får man som medlem i SBF?
  • Tillgång till det beteendemedicinska nätverket.
  • Information om SBFs aktiviteter.
  • Information om andra närliggande föreningars möten och seminarier.
  • Information om International Society of Behavioral Medicine (ISBM) aktiviteter och möten, särskilt om den internationella kongressen i beteendemedicin.
  • Reducerad deltagaravgift vid nationella möten
  • Kraftigt reducerad deltagaravgift på den internationella kongressen ICBM.
  • En prenumeration på International Journal of Behavioral Medicine i elektroniskt format (4 nr / år).