Den virtuella patienten

Kononowicz, A. A., Berman, A. H., Stathakarou, N., McGrath, C., Bartyński, T., Nowakowski, P., . . . Zary, N. (2015). Virtual Patients in a Behavioral Medicine MOOC: A case-based analysis of technical capacity and user navigation pathways. JMIR Medical Education,

 

Läs hela artikeln här

Översiktsartikel om rökavvänjning

Ciccolo & Busch; 2015; Behavioral interventions to enhance smoking cessation: a summary of the current evidence. 


Läs hela artikeln här

Kan luftföroreningar ge demens?

Oudin, A., Forsberg, B., Adolfsson, A. N., Lind, N., Modig, L., Nordin, M., Nordin, S., Adolfsson, R., & Nilsson, L. G. (2015). Traffic-Related Air Pollution and Dementia Incidence in Northern Sweden: A Longitudinal Study. Environmental health perspectives.

 

Läs hela artikeln här

Kristina Glise - Utmattningssyndrom, karakteristika, diagnos och sjukdomsförlopp

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

 

Läs hela artikeln här

Graciela Rovner - Indicators for Behavioral Pain Rehabilitation - impact and predictive value on assessment, patient-selection, treatment and outcome

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering.

 

Läs hela artikeln här

Patient Experiences of a Theory-Based Lifestyle-Focused Group Treatment in the Prevention of Cardiovascular Diseases and Type 2 Diabetes

International Journal of Behavioral Medicine, september 2013.

Psychobiological responses in women with regional or widespread musculoskeletal pain conditions

Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, 2012.


Läs hela artikeln här