Den virtuella patienten

Kononowicz, A. A., Berman, A. H., Stathakarou, N., McGrath, C., Bartyński, T., Nowakowski, P., . . . Zary, N. (2015). Virtual Patients in a Behavioral Medicine MOOC: A case-based analysis of technical capacity and user navigation pathways. JMIR Medical Education,

 

Läs hela artikeln här

Översiktsartikel om rökavvänjning

Ciccolo & Busch; 2015; Behavioral interventions to enhance smoking cessation: a summary of the current evidence. 


Läs hela artikeln här

Kan luftföroreningar ge demens?

Oudin, A., Forsberg, B., Adolfsson, A. N., Lind, N., Modig, L., Nordin, M., Nordin, S., Adolfsson, R., & Nilsson, L. G. (2015). Traffic-Related Air Pollution and Dementia Incidence in Northern Sweden: A Longitudinal Study. Environmental health perspectives.

 

Läs hela artikeln här

Kristina Glise - Utmattningssyndrom, karakteristika, diagnos och sjukdomsförlopp

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

 

Läs hela artikeln här

Graciela Rovner - Indicators for Behavioral Pain Rehabilitation - impact and predictive value on assessment, patient-selection, treatment and outcome

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering.

 

Läs hela artikeln här

Patient Experiences of a Theory-Based Lifestyle-Focused Group Treatment in the Prevention of Cardiovascular Diseases and Type 2 Diabetes

International Journal of Behavioral Medicine, september 2013.

Psychobiological responses in women with regional or widespread musculoskeletal pain conditions

Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, 2012.


Läs hela artikeln här

SBF är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare och kliniker inom psykologi, medicin, sociologi, socialt arbete och vårdvetenskap. Vi bidrar till ökad kunskap för att bättre förstå de faktorer som påverkar människan samt hur vi kan förbättra och underlätta hälsofrämjande insatser.

svenskbeteendemedicin@gmail.com