Behavioral Medicine: A Key to Better Health

Archived, accessible MOOC on EdX.org.

Learn how to change everyday behaviors for healthier lives using basic behavioral medicine concepts. Test yourself with virtual patient scenarios.

Läs mer här

SBF är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare och kliniker inom psykologi, medicin, sociologi, socialt arbete och vårdvetenskap. Vi bidrar till ökad kunskap för att bättre förstå de faktorer som påverkar människan samt hur vi kan förbättra och underlätta hälsofrämjande insatser.

svenskbeteendemedicin@gmail.com