Föreningen syftar till att öka kunskap om det tvärvetenskapliga området Beteendemedicin, samt bidra till ökat samarbete mellan olika aktörer inom området.

Föreningen deltar i och medverkar vid ett flertal olika nationella och internationella konferenser och aktiviteter inom det beteendemedicinska området. 

 

ISBM

Samarbete sker kontinuerligt med International Society of Behavioral Medicine (ISBM).     

 

Samarbeten med andra föreningar 

Centrum för Social Hållbarhet (CSH) vid Karolinska Institutet. 

Läkare för Miljön
Det Nordiska Nätverket för Beteendemedicin

Danska föreningen Danskt Selskab for Psykosocialmedicin (DSPM).  

 

Föreningen är även aktiva i flera utbildningsinsatser

Som i en pågående ansats på Karolinska Institutet hålls en valbar kurs för studenter på läkar-, psykolog- och sjukgymnastprogrammen. Kursen ges såväl höst som vår och heter Tillämpad beteendemedicin i primärvården.  Antalet studenter är ca 3040 för varje gång. Kursen erbjuds huvudsakligen för studenter i grundutbildning på KI men även som fristående kurs vissa terminer, vilket möjliggör för studenter från andra universitet samt yrkesverksamma att delta. Kursen är godkänd som Core-nära (Tema 5, psykiatri) inom läkarprogrammet på KI. Yrkesverksamma har också möjlighet att delta i kursen som Uppdragsutbildning. Kursen är godkänd i specialistordningen för psykologer genom Psykologförbundet. Anne H Berman och Gabriele Biguet är kursansvariga.

 

Den treåriga sjukgymnastutbildningen vid Mälardalens högskola har beteendemedicinsk inriktning och leds av professor Anne Söderlund. Två distanskurser på 7,5 poäng vardera ges i tillämpad beteendemedicin via Mälardalens högskola.  Sjukgymnastutbildningen vid Uppsala universitet har beteendemedicin som en av tre profileringar under Pernilla Åsenlöfs ledning. 
 
MOOC:en i beteendemedicin på edX utbildningsplattformen var tillgänglig för självstudier (arkiverad) under 2015 men skulle genomföras som ”self-paced” kurs med diskussionsforum under vårterminen 2016. Kursen hittas genom sökning efter KIBEHMEDx.