Anne H Berman,

Anne.h.berman@ki.se

Ordförande

Karolinska Institutet

Docent, psykolog

 

 

Petra Lindfors,

 

pls@psychology.su.se

Vice ordförande

Stockholms universitet

Professor psykologi

 

 

Anna Sjörs Dahlman,

anna.sjors@vgregion.se

Kassör

Institutet för stressmedicin, Göteborg

Med dr, utvecklingsledare

 

 

Nina Lind,

 

nina.lind@slu.se

 Sekreterare

SLU, Uppsala

Fil dr psykologi, post doc

 

 

Helena Sjölundh

 

Helena.sjolundh@gmail.com

 Ledamot, Hemsideansvarig

Stressmottagningen Stockholm

Leg. Psykolog

 

 

Isabella With

isabella.with1@gmail.com

 

 Ledamot, Hemsideansvarig

Stockholm

Leg. Sjukgymnast

 

 

 

Magladena Stadin

Magdalena.Stadin@ju.se

Ledamot, doktorandrepresentant

 

Hälsohögskolan, Jönköping

Doktorand Hälsa- och Vårdvetenskap

 

Ledamot

Eugene Lyskov

ekv@hig.se

 

 Ledamot

Högskolan i Gävle

Docent Arbetshälso-

vetenskap

 

 

Agneta Lindegård Andersson

agneta.lindegard@vgregion.se

 

Suppleant

 

 

Institutet för stressmedicin, Göteborg

Docent, Utvecklingsledare

Institutet för stressmedicin

 

 

Walter Osika,

 Walter.osika@ki.se

 Suppleant

Karolinska Institutet

Leg läkare, specialist i kardiologi, internmedicin och psykiatri 
Docent i klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

 

David Hallman

david.hallman@hig.se

 Suppleant

Högskolan i Gävle

Forskare Arbetshälso-

vetenskap

 

 

Linus Andersson

linus.andersson@umu.se

 

 Suppleant

 

Umeå universitet

Fil dr psykologi, docent, universitetslektor

 

 

Tommy Calner,

Tommy.Calner@ltu.se

 

 Suppleant

Luleå tekniska universitet

Fysioterapeut, doktorand

 

 

Dag Rissén

 

dag.rissen@regiongavleborg.se

 

 

 Valberedningen sammankallande

Uppsala universitet/ Region Gävleborg

Forskningshandledare, fil dr psykologi,sjukgymnast

 

 

Kristina

Holmgren

kristina.holmgren@neuro.gu.se

 

 

 Valberedningen

Göteborgs universitet

docent, universitetslektor, arbetsterapeut

 

 

Carin Staland Nyman

carin.staland_nyman@hh.se

 

 Valberedningen

Högskolan i Halmstad

Universitetslektor, med dr socialmedicin

 

 

Pernilla Åsenlöf

Pernilla.asenlof@neuro.uu.se

 

 Revisor

Uppsala universitet

Professor fysioterapi

 

 

Dan Hasson

 

Dan.hasson@ki.se

 Revisor

Karolinska Institutet

Docent stressforskning